Enter your thefarm.illinois.edu username.
Enter the password that accompanies your username.